Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

SRLK Bratislava I.

 • MUDr. Jaroslav Šimo – predseda
 • MUDr. Katarína Šimovičová
 • MUDr. Peter Lipták

 

SRLK Bratislava II.

 • MUDr. Peter Mikus, PhD. – predseda
 • MUDr. Jana Hoozová

 

SRLK Bratislava III.

 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – predseda
 • MUDr. Pavol Dubček
 • doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.

 

SRLK Bratislava IV.

 • MUDr. Soňa Ostrovská – predseda
 • MUDr. Edita Hlavačková
 • MUDr. Miroslava Mladonická

 

SRLK Bratislava V.

 • MUDr. Dušan Smolka, MPH – predseda
 • MUDr. Ernest Sivík
 • MUDr. Miron Petrašovič, CSc.

 

SRLK Malacky

 • MUDr. Marián Haramia – predseda
 • MUDr. Robert Vetrák
 • MUDr. Jana Vrablicová

 

SRLK Senec

 • MUDr. Miroslav Babiak – predseda
 • MUDr. Mojmír Kvačala
 • MUDr. Michal Pavlita