Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Snemy SLK

Snemy SLK


XXXVI. Snem SLK

XXXV. SNEM SLK

XXXIV. SNEM SLK

XXXIII. SNEM SLK

XXXII. SNEM SLK

XXXI. MIMORIADNY SNEM SLK

XXX. SNEM SLK

XXIX. SNEM SLK

XXVIII. SNEM SLK

XXVII. MIMORIADNY SNEM SLK


 

 

XXXVI. Snem SLK

 


XXXV. SNEM SLK

V dňoch 4.-5.10.2019  sa konal v Jasnej v Nízkych Tatrách XXXV. Snem Slovenskej lekárskej komory. Za účasti pozvaných delegátov sa hovorilo nielen o súčasnosti, ale aj budúcnosti slovenského zdravotníctva, či o ďalšom smerovaní samotnej Slovenskej lekárskej komory.

 

Tlačová správa

XXXV. Snem Slovenskej lekárskej komory

rokoval aj o aktuálnej situácii v slovenskom zdravotníctve

Uplynulý víkend sa konal v Jasnej v Nízkych Tatrách XXXV. Snem Slovenskej lekárskej komory. Za účasti pozvaných delegátov sa hovorilo nielen o súčasnosti, ale aj budúcnosti slovenského zdravotníctva, či ďalšieho smerovania samotnej Slovenskej lekárskej komory (SLK).

V rámci programu snemu delegáti diskutovali aj o plánovanej stratifikácii nemocníc, pričom poukázali na jej nedostatky a potvrdili názor vedenia SLK, že súčasný návrh stratifikácia nie je v prospech pacientov ani lekárov a v podobe, v akom ho predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská je nevykonateľný. Snem odporučil vedeniu SLK ďalej presviedčať odbornými argumentmi, aby stratifikácia v tejto podobe nebola prijatá, ale naopak, aby bola dopracovaná tak, že bude riešiť tie najproblémovejšie oblasti nášho zdravotníctva, ktorými je predovšetkým personálny nedostatok lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, problémy ambulantnej zdravotnej starostlivosti s dobudovaním takej siete, ktorá zabezpečí dostupnosť prístupu všetkých pacientov k zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade nastavenie adekvátneho financovania zdravotníctva, ktoré bude reflektovať rozpracovanie komplexných systémových zmien tohto rezortu.

Na sneme sa hovorilo aj o tom, kam a ako má ďalej smerovať jediná profesijná organizácia lekárov. Prítomní sa nevyhli ani otázkam dofinancovania zdravotníctva ešte v roku 2019, pričom poukázali na to, že na rokovanie s ministerkou zdravotníctva k tejto téme nebola Slovenská lekárska komora pozvaná. Delegáti snemu sa zhodli na tom, že plánované dofinancovanie je jednoznačne nesystémový krok a poukázali na to, že ani zdravotníckymi organizáciami požadovaná minimálna výška dofinancovania na úrovni 150 miliónov EUR, pričom finálna čiastka isto nebude ani v tejto sume, určite nezabezpečí stabilitu a zlepšenie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti tak v ambulantnom, ako ani v nemocničnom sektore.

Snem Slovenskej lekárskej komory prijal závery, že v najbližšom, už predvolebnom období, musí SLK začať viac sledovať zdravotnícku agendu jednotlivých politických subjektov, ako i kvalitu možných budúcich ministrov zdravotníctva a aktívne sa vyjadrovať k aktuálnym zdravotníckym témam.

Slovenská lekárska komora 


Videozáznam vyjadrenia zástupcov zdravotnách poisťovní na XXXV. Sneme Slovenskej lekárskej komory, a to Martina Kultana, generálneho riaditeľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Eleny Májekovej, riaditeľky Union zdravotnej poisťovne, a.s.

 


XXXIV. SNEM SLK

XXXIV. Snem Slovenskej lekárskej komory zasadal v dňoch 26. - 27. októbra 2018 v hoteli Saffron v Bratislave, Radlinského č. 27. Súčasťou programu zasadnutia boli správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, Stálych výboroch SLK, správa o hospodárení SLK, informácia o činnosti Nadácie LEKÁR a akciovej spoločnosti LEKÁR, a.s..

 


XXXIII. SNEM SLK

XXXIII. Snem Slovenskej lekárskej komory sa konal v dňoch 20. a 21. októbra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave, Radlinského č. 27. V rámci programu boli prednesené správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, stálych výborov ako i správa o hospodárení SLK, ale i informácia o činnosti Nadácie LEKÁR a akciovej spoločnosti LEKÁR a.s..

 


XXXII. SNEM SLK

XXXII. Snem Slovenskej lekárskej komory - 23. a 24. september 2016, Hotel Saffron, Bratislava

XXXII. Snem SLK bol zároveň volebný. Svojou účasťou poctil prítomných delegátov aj minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti profesor Breza a prezident Českej lekárskej komory MUDr. Milan Kubek. Súčasťou programu boli ich vystúpenia, diskusia, správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK a ďaĺších, boli aj voľby do orgánov Slovenskej lekárskej komory.

Program XXXII. Snemu Slovenskej lekárskej komory

Kandidáti na funkciu prezidenta SLK
MUDr. Marian Kollár
MUDr. Ján Černák

 


XXXI. MIMORIADNY SNEM SLK

Rada Slovenskej lekárskej komory zvolala XXXI. mimoriadny Snem Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa uskutočnil 22. januára 2016 v aule Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Snem prerokoval novely vnútrokomorových predpisov.

 


XXX. SNEM SLK

XXX. Snem Slovenskej lekárskej komory sa uskutočnil 26. septembra 2015 v hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach. Na programe zasadnutia boli pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, ako i Nadácie Lekár a Neinvestičného fondu LEKÁR a LEKÁR a.s. Snem prerokoval aj novely vnútrokomorových predpisov a venoval sa tiež aktuálnej situácii v zdravotníctve.

 


XXIX. SNEM SLK

XXIX. Snem Slovenskej lekárskej komory sa konal 19. a 20. septembra 2014 v Žiline, v hoteli Holiday Inn. Na programe zasadnutia boli pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK ako i Nadácie Lekár a Neinvestičného fondu LEKÁR a LEKÁR a.s.. Snem prerokoval tiež novelu vnútrokomorových predpisov a venoval sa aktuálnej situácii v zdravotníctve.

 


XXVIII. SNEM SLK

28. septembra 2013 sa v priestoroch Incheba Expoclubu v Bratislave uskutočnil XXVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory. Na programe okrem vystúpenia hostí, správ o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK a ďalších, bolo aj ďalšie smerovanie SLK, novely vnútrokomorových predpisov a smernica o vzdelávani.

 


XXVII. MIMORIADNY SNEM SLK

Rada SLK zvolala zasadnutie mimoriadneho Snemu SLK, ktorý sa uskutočnil v sobotu 20.10.2012 v Expoklube Incheba, v Bratislave.