Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Košice

Orgány

Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
Zhromaždenie delegátov  
Rokovanie orgánov RLK Košice

 


 

 

PREZÍDIUM RLK Košice

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Vladimír Tomko – člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. František Kujnisch (predseda SRLK Košice – okolie)

 


RADA RLK Košice

Rada RLK Košice - voľby zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Vladimír Tomko – člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Mária Popadičová – členka (SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Ľudmila Vasilková – členka (predsedníčka SRLK Trebišov)
 • MUDr. František Kujnisch – člen (predseda SRLK Košice – okolie)
 • MUDr. Eva Ševecová (predsedníčka SRLK Košice I.)
 • MUDr. Zsolt Varga – člen (SRLK Rožňava)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Košice

Kontrolný výbor RLK Košice - voľby do orgánov RLK zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Miriam Dziaková – predsedníčka
 • MUDr. Helena Hojstričová – členka
 • MUDr. Mária Spišáková - členka
 • MUDr. Dana Šolcová – členka
 • MUDr. Eva Hirner - členka
 • MUDr. Martin Murcko - člen
 • MUDr. Kornélia Fabišíková - členka

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Košice

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Jitka Mačalová
 • MUDr. Miriam Dziaková
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. Dalimír Zobka
 • MUDr. Vladimír Tomko
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Róbert Roland
 • MUDr. Helena Hojstričová

 


ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Košice

 • MUDr. Tomáš Andráš
 • MUDr. Michal Baník
 • MUDr. Juraj Bernát
 • MUDr. Júlia Brandeburová
 • MUDr. Valéria Cehulová
 • MUDr. Lucia Cifraničová
 • MUDr. Róbert Čellár, PhD.
 • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
 • MUDr. Marta Draľová
 • MUDr. Gabriela Dučová 
 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
 • MUDr. Kornélia Fabíšiková
 • MUDr. Eva Hirner
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Helena Hojstričová
 • MUDr. Zuzana Hrubá 
 • MUDr. Ján Janus
 • MUDr. Milan Jarabák
 • MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 • MUDr. Monika Jurková
 • prof. MUDr. Miroslav Kitka
 • MUDr. Peter Klubert
 • MUDr. Dáša Kmecová
 • MUDr. Peter Krcho, PhD.
 • MUDr. František Kujnisch
 • MUDr. Ján Luczy, PhD.
 • doc. MUDr. Norbert Lukan, PhD.
 • MUDr. Jitka Mačalová
 • MUDr. Martina Muchová
 • MUDr. Martin Murcko
 • MUDr. Jana Pirčová
 • MUDr. Mária Popadičová
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
 • MUDr. Róbert Roland
 • MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.
 • MUDr. Renáta Smiková
 • MUDr. Mária Spišáková
 • MUDr. Eva Ševecová
 • MUDr. Dana Šolcová
 • MUDr. Vladimír Tomko
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. Zsolt Varga
 • MUDr. Ľudmila Vasilková
 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Dalimír Zobka

 


Rokovanie orgánov RLK Košice

 • Plán zasadnutí Prezídia a Rady RLK Košice na rok 2022

  Dátum

  Prezídium RLK KE

  Rada RLK KE

  25.01.2022

  16:00

  -

  09.03.2022

  14:00

  -

  26.04.2022

  15:30

  16:30

  24.05.2022

  16:00

  -

  28.06.2022

  15:30

  16:30

  27.09.2022

  15:30

  16:30

  25.10.2022

  16:00

  -

  22.11.2022

  16:00

  -

  20.12.2022

  15:30

  16:30

Zasadanie Zhromaždenia delegátov RLK KE – termín určený na zasadaní Rady RLK KE 6/22  

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Košice

     

    2021

     Zhromaždenie delegátov RLK Košice sa bude konať dňa 7.9.2021 od 16:00 v priestoroch Hotela Centrum v Košiciach

 

     2020

     2.11.2020  - Plánované Zhromaždenie delegátov RLK Košice, ktoré sa malo konať dňa 3.11.2020 je ZRUŠENÉ!

     

      2019

         - Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 22.10.2019

             - Fotogaléria zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 22.10.2019

         

       2018

          - Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2018

             - Fotogaléria zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2018

 

       2017

          - Uznesenia Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2017

                -  Fotogaléria zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2017

 

 • Rokovanie Prezídia RLK Košice  

   

  2021

        - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice 19.10.2021

        - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.6.2021

        - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 18.5.2021

        - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 16.2.2021

 

   2020

        - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 18.2.2020

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 21.1.2010

 

      2019

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.10.2019

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 21.5.2019

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 11.4.2019

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.1.2019

      

       2018

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 18.12.2018

         - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 25.09.2018

          - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.05.2018

          - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 20.04.2018

          - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 20.03.2018

          - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 20.02.2018

          - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 23.01.2018

         

       2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 21.11.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 10.10.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 12.9.2017

       - Uznesenia zo zasadania Prezídia RLK Košice zo dňa 21.6.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.5.2017

 

 • Rokovanie Rady RLK Košice

 

2021

      - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 22.6.2021

       - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 16.3.2021

 

2020

     - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 29.9.2020

     - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 23.6.2020

 

   2019

      - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 17.12.2019

       - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 18.6.2019

      -  Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 11.4.2019

 

     2018

      - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 18.12.2018

                  Fotogaléria - Rada RLK Košice zo dňa 18.12.2018

      - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 25.09.2018

        - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 25.6.2018

                  Fotogaléria - Rada RLK Košice zo dňa 25.6.2018

      -  Rokovanie Rady RLK Košice zo dňa 20.3.2018

                  Fotogaléria - Rada RLK Košice zo dňa 20.3.2018

 

       2017

        - Zápisnica zo zasadnutia Rady RLK KE zo dňa 12.12.2017

                     - Fotogaléria  zo zasadnutia Rady RLK KE zo dňa 12.12.2017                    

        - Zápisnica z mimoriadnej Rady RLK KE – o schválení rozpočtu na rok 2018 zo dňa 15.11.2017

       -  Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 12.9.2017

         - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 21.6.2017

                    Fotogaléria zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 21.6.2017