Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Bratislava

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Bratislava

 

PREZÍDIUM RLK Bratislava

 • doc. MUDr. Marián Vician, CSc. - prezident
 • Prof.MUDr. Peter Šimko, CSc - viceprezident
 • MUDr. Peter Mikus, PhD. - člen

 


RADA RLK Bratislava

 • MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • MUDr. Miroslav Babiak
 • MUDr. Peter Mikus, PhD.
 • MUDr. Jaroslav Šimo
 • MUDr. Marián Haramia
 • MUDr. Dušan Smolka, MPH
 • MUDr. Peter Lipták

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Bratislava

 • Doc. MUDr. Soňa Balogová,PhD. - predseda KV RLK Bratislava
 • MUDr. Juraj Štofko,PhD., MPH
 • MUDr. Róbert Vetrák
 • MUDr. Peter Kleskeň,CSc.,MPH
 • MUDr. Mojmír Kvačala
 • MUDr. Martin Halmo
 • MUDr. Tatiana Babalová

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Bratislava

 • MUDr. Katarína Šimovičová
 • MUDr. Marian Kollár
 • MUDr. Miroslav Babiak
 • MUDr. Edita Hlavačková
 • MUDr. Soňa Ostrovská
 • MUDr. Jaroslav Šimo
 • MUDr. Marián Haramia
 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • MUDr. Dušan Smolka, MPH
 • Doc. MUDr. Marián Vician, CSc. – prezident RLK Bratislava
 • MUDr. Peter Lipták – za Výbor pre vnútorný život
 • MUDr. Miron Petrašovič, CSc– za Výbor pre zahraničie
 • Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc. – za Výbor pre vzdelávanie
 • MUDr. Ernest Sivík - za Výbor pre legislatívu

 


 

Rokovanie orgánov RLK Bratislava

 • Rokovanie Prezídia RLK Bratislava

 

 • Rokovanie Rady RLK Bratislava