Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
MUDr. Pavel Oravec
MUDr. Pavel Oravec

Prezident

Kontaktovať
MUDr. Róbert Roland
MUDr. Róbert Roland

Viceprezident

Kontaktovať
MUDr. Jaroslav Šimo
MUDr. Jaroslav Šimo

Viceprezident

Kontaktovať
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Peter Makara, MPH

Člen

Email:

x@lekom.sk
Kontaktovať
MUDr. Karol Mičko
MUDr. Karol Mičko

Člen

Kontaktovať
MUDr. Jozef Tholt
MUDr. Jozef Tholt

Člen

Kontaktovať
MUDr. Valéria Vasiľová
MUDr. Valéria Vasiľová

Člen

Kontaktovať