Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Právne poradenstvo

Právne poradenstvo


BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE ČLENOV SLK


 

 

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE ČLENOV SLK

Slovenská lekárska komora v rámci rozšírenia poskytovania právnej pomoci svojim členom od 1. februára 2007 prevádzkuje bezplatnú telefonickú linku právnej pomoci. Právne poradenstvo prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky Slovenskej lekárskej komory poskytuje Advokátska kancelária ŠKODLER&PARTNERS, s.r.o. 

Právne poradenstvo je poskytované výlučne v otázkach súvisiacich s výkonom povolania lekára v rozsahu základnej orientácie v probléme a návrhu na jeho ďalšie riešenie v dĺžke maximálne 10 minút, po uplynutí ktorých bude hovor automaticky prerušený. Súčasťou právneho poradenstva nie je právne zastupovanie členov komory v sporoch pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, poradenstvo podnikateľského charakteru a spracovávanie rozsiahlych právnych stanovísk, na finančné krytie ktorých je možné využiť možnosť poistenia právnej ochrany za zvýhodnených a na trhu ojedinelých podmienok, ktoré pre Vás sprostredkovala Slovenská lekárska komora formou poistného balíka „Hippokrates“ s poisťovňou Wüstenrot, a.s. Informácia o poistnom produkte bola uverejnená v číslach 1-5/2006 časopisu Konzílium. 

Kontakt 02/5465 4777 bratislava@skodler.sk
Stránkové hodiny pondelok  13.00 - 16.00
streda  08.00 - 12.00

 

Ostatné právne poradenstvo

  1. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
  2. Vzory dokumentov k auditu
  3. Komplexný systém právnej ochrany lekára
  4. Register partnerov verejného sektora
  5. GDPR – ochrana osobných údajov po novom
  6. Doplnkové ordinačné hodiny
  7. Odškodnenie pozostalých po úmrtí lekára na Covid-19

 

ARCHÍV dokumentov k právnemu poradenstvu