Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Žilina

 

PREZÍDIUM RLK Žilina

PREZIDENT RLK Žilina

MUDr. Tholt Jozef – prezident RLK Žilina

 


RADA RLK Žilina

 • MUDr. Igor Bízik, MBA – SRLK Žilina
 • MUDr. Ján Červeň, ml - SRLK Martin
 • MUDr. Marta Farkašová – SRLK D. Kubín
 • MUDr. Vlastimil Kapcát - SRLK L. Mikuláš
 • Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MPH, MBA – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miroslav Rentka - SRLK Námestovo
 • MUDr. Michal Malicher – SRLK Čadca
 • MUDr. Štefan Zelník, PhD.- SRLK Žilina

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Žilina

 • MUDr. Eva Svozilová – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA- SRLK D. Kubín
 • MUDr. Róbert Ficek – SRLK Žilina
 • MUDr. Miroslav Kováč – SRLK L. Mikuláš
 • MUDr. Štefan Masnica – SRLK Čadca
 • Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. – SRLK Martin
 • MUDr. Drahoslava Kanderková – SRLK Námestovo

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Žilina

 

 • MUDr. Ján Červeň, ml. – SRLK Martin
 • MUDr. Michal Malicher – SRLK Čadca
 • MUDr. Vlastimil Kapcát – SRLK L. Mikuláš

 

Voľba člena Výboru SLK pre zahraničie

Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MPH, MBA – SRLK Ružomberok

 

Voľba člena Výboru SLK pre legislatívu

MUDr. Miroslav Rentka – SRLK Námestovo

 

Voľba člena Výboru SLK pre sústavné vzdelávanie

MUDr. Andrej Kubašek, ml. – SRLK D. Kubín

 

Voľba člena Výboru SLK pre vnútorný život komory

MUDr. Igor Bízik, MBA – SRLK Žilina

 


Rokovanie orgánov RLK Žilina

 • Rokovanie Prezídia RLK Žilina

 

 • Rokovanie Rady RLK Žilina