Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Zdravotný výbor SLK

Zdravotné poisťovne

Rokovania na MZ SR

Rokovania na NR SR

Rokovanie na ÚPSVaR

Mandátne zmluvy

Správy Zdravotného výboru


 

Zdravotný výbor SLK

svoje pripomienky a návrhy k práci Zdravotného výboru SLK adresujte prosím cestou svojich zástupcov podľa jednotlivých sektorov garantom menovaným Radou SLK pre jednotlivé odbory alebo na adresu predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej : edit.hlavackova@gmail.com
  
MUDr. Edita Hlavačková, predsedníčka Zdravotného výboru SLK  

 

 


Zdravotné poisťovne

 

 


Rokovania na MZ SR

 

 


Rokovania na NR SR

 

 


Rokovanie na ÚPSVaR

 


Mandatórne zmluvy

 


Správy Zdravotného výboru