Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo hodnotenie postupu pri budovaní nového Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), ako aj informácia o výsledkoch rokovaní so zdravotnými poisťovňami.

Proces preklápania mandantov SLK do ZAP-u odštartoval a úspešne pokračuje. Záujem o členstvo v ZAP je vo všetkých regiónoch veľké; ambulantní lekári pochopili, že jedna nezávislá organizácia je jediné východisko zo situácie, v ktorej sa nachádzame.
Plnomocenstvá od mandantov SLK očakávame do 14 dní - je to veľmi urgentné, pretože od 1.8.2015 ich už bude zastupovať ZAP.
Vybudovanie silnej pozície ZAP je aj vo Vašom vlastnom záujme - preto vás prosíme, aby ste konali rýchlo a efektívne a informovali aj kolegov vo svojom okolí.

Zároveň prebieha aj prijímanie nových členov, ktorých zastupovala Zdravita alebo neboli zastupovaní žiadnou organizáciou.

Na stretnutí sa hovorilo o rokovaniach s poisťovňami, o návrhoch, ktoré poisťovne predložili, ako aj o dôvodoch, prečo ich zástupcovia SLK neprijali. Podrobnejšie informácie o rokovaniach s poisťovňami nájdete v sekcii Zdravotný výbor SLK - Zdravotné poisťovne.

Témou bol aj ďalší postup pri vyjednávaní, aby sme boli úspešní a dosiahli zlepšenie postavenia, ako aj dosiahnutie naplnenia oprávnených požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rokovania s poisťovňami v nasledujúcich dňoch určite naberú na intenzite.                                                                                                               
Aby sme ale boli skutočne úspešní, je potrebné, aby sa každý čo najskôr zapojil do spoločného úsilia o dosiahnutie tohto cieľa.

Aby vyplnil a poslal plnomocenstvo pre ZAP.

Aby informoval kolegov vo svojom okolí o všetkých nových skutočnostiach.

Pokračujeme v našom úsilí a všetko, čo sa okolo nás deje - informačné embargo na aktivity SLK a  ZAP,  ako aj prvé pokusy o diskreditáciu čelných predstaviteľov ZAP svedčia o tom, že naša cesta za dosiahnutím transparentnosti a spravodlivosti v zdravotníctve je správna.

Prosíme vás, naďalej sledujte náš web www.lekom.sk, oddelenie ZAP.
Ďakujeme vám za aktívny prístup pri budovaní ZAP, lebo len vďaka spolupráci a vzájomnej podpore môžeme dosiahnuť spoločný úspech.