Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

  • Dozorná rada ZAP

 meno  tel. č.  e-mail
MUDr. Peter Makara MPH- predseda 0903 705 055 peter.makara@gmail.com
      MUDr. Viliam Cíbik, PhD.      0908 793 140 viliam3@post.sk
  MUDr. Klaudia Péčová    0905 414 751 klaudiajana.pec@gmail.com

 

 

 

 

  • Správna rada ZAP

Zloženie Správnej rady ZAP

 

odbor
meno
tel. č.
e-mail
 predseda
 Správnej rady 
 MUDr. Marian Kollár  0905 631 949   mkollar1
@gmail.com
 VLD  MUDr. Peter Lipták 0903 440 016 lipp@pobox.sk
 MUDr. Peter Pekarovič   033/7424 446  peterpekarovic
@pobox.sk
 VLDD
 
MUDr. Katarína Šimovičová   02/5249 1435 vsimovic
@stonline.sk
 MUDr. Eva Knežová 0910 273 173  eva.knezova@gmail.com
 GYN  MUDr. Miroslav Kotek  0904 764 761 miroslav.m.kotek
@gsk.com
 MUDr. Michal Pavlita  0905 269 397 pavlita@nextra.sk
 ŠAS MUDr. Boris Hruškovič 0903 416 127 hruskovic@imuno-alergo.sk
 MUDr. Peter Slezák 0918 184 786 symed@azet.sk
 SVALZ  MUDr. Magdaléna Perichtová   042/4426 231 perichtova.magda
@mail.t-com.sk
Polikliniky
MUDr. Ladislav Badík  0903 514 529 mtpkl@stonline.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovania Správnej rady ZAP

 

  • Riaditeľka ZAP

 meno sídlo
tel. číslo
e-mail
JUDr. Zuzana Dolinková   ZAP
Dobšinského 12
 811 05 Bratislava
 +421 911 361 023  riaditel@zapsk.sk
  • Predstavenstvo ZAP

   meno  tel. č.  e-mail
 predseda
predstavenstva
-  ŠAS
MUDr. Edita Hlavačková  02/6542 5569 edit.hlavackova@gmail.com
 člen predstavenstva za VAS  MUDr. Soňa Ostrovská  0948 714 400  somed606@gmail.com
 člen predstavenstva Mgr. Zdenko Seneši  0911 123 084  zdenko.senesi@skodler.sk

 

 

 

 

 

 

 

  • Krajskí predsedovia ZAP

kraj meno
tel. č.
e-mail
 Banskobystrický  MUDr. Štefan Krnáč 0918 568 367 cecoto6@gmail.com
Bratislavský  MUDr. Darina Malacká 0907 191 104 d.malacka@gmail.com
Košický MUDr. Renáta Smiková 0905 812 329  renata.smikova@gmail.com
Nitriansky MUDr. Jozef Čaniga 0905 151 596 leonkrus@icloud.com
Prešovský MUDr. Peter Klein 051/7713 778
0905 746 689
ortoped001@gmail.com
 Trenčiansky  MUDr. Zuzana Teremová   046/5400 259 teremova@slovanet.sk
 Trnavský  MUDr. Peter Bakič 0911 708 866 bakicpeter@gmail.com
Žilinský MUDr. Martin Pevný 0905 620 829 martinpevny@zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Valné zhromaždenie ZAP

Valné zhromaždenie je tvorené z delegátov, ktorými sú v prvom volebnom období: SLK a LEKÁR, a.s.. Potom sú delegátmi Valného zhromaždenia: členovia Správnej rady, predseda Dozornej rady, členovia Predstavenstva kraja a členovia Predstavenstva Združenia ambulantných poskytovateľov.

Voľbu delegátov Valného zhromaždenia priamou voľbou stanovy neupravujú.