Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia sa vykoná elektronicky prostredníctvom softvérovej aplikácie eKREDIT, alebo prostredníctvom Vášho konta v EKS CME, tzv. online eKREDIT. Zapísaním kreditov tiež potvrdzujete lekárovi účasť na vzdelávacom podujatí CME. Papierové potvrdenie nie je nutné vystavovať, nakoľko každý lekár si toto potvrdenie (účastníkom je automaticky generované) môže vytlačiť zo svojho konta v EKS CME.

Použitie aplikácie eKREDIT
eKREDIT je povinný použiť každý registrátor, ktorý registruje v kreditnom systéme vzdelávacie podujatia vyššej, ako miestnej úrovne
eKREDIT je naviazaný na licenciu pridelenú konkrétnemu vlastníkovi registrátorského konta v EKS CME. Registrátor vzdelávacieho podujatia miestnej úrovne, môže použiť tzv. online eKREDIT, ktorý mu na jeho žiadosť aktivujeme v jeho konte registrátora. Túto možnosť môžu tiež využiť Spolky lekárov a Nemocnice pri vzdelávacích podujatiach všetkých úrovní. Registrátor, ktorý žiada o evidovanie menšieho množstva podujatí v danom roku (max 4) a neoplatí sa mu softvér zakúpiť, môže si taktiež objednať jednorazový (ku konkrétnej vzdelávacej aktivite) prístup k online eKREDITu a pripísať kredity účastníkom online na ich kontá v EKS CME.  
Keď je evidované vzdelávacie podujatie v stave PUBLIKOVANÉ, lokálna aplikácie eKREDIT je schopná ho „stiahnuť“ do PC v ktorom ju máte nainštalovanú. Aplikácia eKREDIT je aj Vašim praktickým pomocníkom. Môžete si ju dať našim technikom nainštalovať aj na viaceré PC.

 

Prakticky postupujte takto: 

1. pripojte PC na ktorom máte eKREDIT k internetu,
2. zapnite aplikáciu a prostredníctvom nej (synchronizáciou dát) stiahnite do PC všetky vaše vzdelávacie podujatia, ktoré máte v stave PUBLIKOVANÁ. Zároveň Vám aplikácia „natiahne“ kompletný menný zoznam registrovaných lekárov,
3. prídete na vzdelávacie podujatie, spustíte eKREDIT, pripojíte snímač čiarových kódov, na začiatku nasnímate 4 čiarové kódy, ktoré sú k dispozícii v „Postupe pri snímaní čiarových kódov“,
4. vyhľadajte si aktivitu v zozname podujatí, kurzor nastavte do políčka v ktorom sa snímajú registračné čísla (ID) účastníkov a začnite registrovať,
5. snímajte čiarové kódy, ktoré majú lekári na modrých kartách CME, ktoré Vám pri prezentácii predložia. Je tiež možné vyhľadať účastníka aj manuálne zadaním ID čísla, alebo priezviska účastníka, pomocou klávesnice počítača. Takto vytvárate elektronický zoznam účastníkov. 
6. účastníkom, ktorí majú aj aktívnu účasť dopíšete do zoznamu kredity za aktívnu účasť. 
7. vyplníte elektronickú správu odborného garanta, ktorú následne vytlačíte a dáte garantovi podpísať. Originál tejto vytlačenej správy si archivujte. 
8. na záver uložte všetky údaje do databázy Vášho eKREDITu.

Manuál a zaučenie Vám poskytne náš technik pri inštalácii softvéru. V prípade nejasností máte k dispozícii aj HOTLINE a technickú podporu. 

 

Po ukončení vzdelávacieho podujatia:

1. Pripojíte PC v ktorom máte eKREDIT znovu na internet. Musíte tak urobiť do 14 dní odo dňa ukončenia vzdelávacieho podujatia. Akreditačná rada následne do 14 dní zhodnotí vzdelávacie podujatie. Spustíte synchronizáciu dát, aplikácia odošle kredity na server do kreditného systému a rozdistribuuje ich na kontá lekárom. Systém tiež odošle elektronickú správu odborného garanta, ktorú ste predtým vyplnili vo Vašej aplikácii eKREDIT. Zároveň „stiahne“ Vaše novo PUBLIKOVANÉ aktivity a aktuálny zoznam lekárov. 
2. eKREDIT umožňuje vygenerovať aj zoznam účastníkov pre NCZI

Podobne funguje aj online modul - tzv. online eKREDIT, avšak ten spustíte vo Vašom konte organizátora v EKS CME. O aktiváciu požiadajte technickú podporu. Zašlú Vám zmluvu o spolupráci, ktorú je nutné uzavrieť.