Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

TECHNICKÁ INFORMÁCIA - UPOZORNENIE:

Elektronický kreditný systém sa nezobrazuje korektne v prehliadači Internet Explorer v starých verziách 7 a nižších a vykazuje problém s bezpečnostným certifikátom. Prosím, zrealizujte upgrade Vášho prehliadača web stránok Explorer na aktuálnu verziu Internet Explorer 11 (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka spoločnosti Microsoft. Vyberte lokalitu, používaný operačný systém a uložte si do PC verziu 11. Po kliknutí na uložený súbor aplikáciu nainštalujte.
Prípadne si stiahnite a nainštalujte alternatívne prehliadače, ktoré su dostupné zadarmo:

Mozilla Firefox - stiahni (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka Mozilla.sk, kliknite vpravo na FIREFOX a stiahnite si aktuálnu verziu. Vo Vašom PC ju následne nainštalujte) 

Google Chrome - stiahni (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka google chrome, kliknite na "prevziať Google Chrome". Prehliadač sa automaticky nainštaluje).

Dalším riešením môže byť vymazanie histórie prehľadávania stránok v nastaveniach Vášho prehliadača, vrátane vymazania tzv. cookie

Postup na vytvorenie žiadosti o evidovanie vzdelávacieho podujatia v Kalendári vzdelávacích podujatí CME:

Vytvorenie konta registrátora vzdelávacích podujatí pri registrovaní prvého vzdelávacieho podujatia

1. Na web adrese: ks.lekom.sk  kliknite na „Zóna pre registrátorov“ a následne na: „Vytvoriť nového registrátora“. 
2. Vyplňte zobrazený formulár. Vyznačte všetky úrovne podujatí, ktoré plánujete evidovať do Kalendára. 
3. Zvoľte si meno a heslo, ktorým sa po aktivácii konta budete prihlasovať a evidovať vaše vzdelávacie podujatia do kreditného systému CME.

Aktivácia konta
Do 48 hodín  po Vašej registrácii do kreditného systému Vám konto aktivujeme. V rovnakej Zóne pre registrátorov zadáte Vami zvolené meno a heslo pre prihlásenie sa do Vášho konta. V konte získate kompletný prehľad o Vašich vzdelávacích podujatiach, o ich stave (nová, postúpená, schválená, publikovaná), môžete pridávať podobné vzdelávacie podujatia. Táto funkcia je veľmi praktická, ak realizujete aktivity na viacerých miestach a v rôznych termínoch.

Evidovanie vzdelávacích podujatí do Kalendára vzdelávacích podujatí CME
Evidovanie nových vzdelávacích podujatí realizujte vo Vašom konte tak, že kliknete na voľbu „Nová aktivita“ v menu VZDELÁVACIE AKTIVITY. Zobrazí sa Vám registračný formulár (žiadosť), ktorý vyplníte najneskôr 14  kalendárnych dní pred termínom konania vzdelávacieho podujatia.

Vypíšte všetky požadované údaje a vložte prílohy
- pozvánku s časovým harmonogramom podujatia
- sylaby prednášok (stačia aj témy)
Zaškrtnite voľbu či sa majú tieto dokumenty zobrazovať v Kalendári aj verejne (odporúčame uverejňovať pozvánku i sylaby, ktoré poskytnú záujemcom informácie o obsahu vzdelávacieho podujatia). Skontrolujte si vyplnené údaje a kliknite na tlačidlo EVIDOVAŤ, vytlačte si vygenerovaný formulár (žiadosť), ktorý podpíšu organizátor vzdelávacieho podujatia a odborný garant. 
Tento formulár pošlite na uvedenú adresu poštou, alebo e-mailom: SLK, Akreditačná rada, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, info@lekarnet.sk 

Čo sa deje s Vašou žiadosťou po jej evidovaní?
Zašleme Vám automatický e-mail, ako potvrdenie, že ste vzdelávacie podujatie evidovali. Potom nasleduje schvaľovací proces. Stav aktivity je teraz zobrazený ako NOVÁ. Po postúpení administrátorom na schválenie je aktivita v stave POSTÚPENÁ. Po schválení je v stave SCHVÁLENÁ a posledný stav je PUBLIKOVANÁ. Vtedy ju už nájdete uverejnenú a evidovanú v Kalendári
Zmenu stavu vzdelávacieho podujatia môžete sledovať vo Vašom konte a tiež Vám pri každej zmene stavu pošleme automatickú správu na Váš e-mail.

 


Kontakty na predajcu eKREDIT, odporúčaný snímač čiarových kódov, HOTLINE 

Za organizáciu vzdelávacích podujatí a za správu elektronického kreditného systému CME zodpovedá spoločnosť LEKÁR, a.s., Vzdelávacie centrum, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

Kontakt:  
tel.: +421 903 405 000
e-mail: riaditel@lekarnet.sk

Administrátor Akreditačnej Rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
Henrieta Havlíková                    
tel.: +421 911 593 892 
e-mail: havlikova.henrieta@lekarnet.sk 

Zakúpenie eKREDIT
Jozef Ambro (jozef.ambro@karatnet.sk, tel. +421 917 289 273)

Zakúpenie odporúčaného snímača čiarových kódov, typ: SYMBOL LS2208
KODYS SLOVENSKO® , s. r. o.
Kontakt: Ing. Branislav Kalina
mobil: +421 905 236 140 
tel.: 02 / 4342 3844, 4342 3836, 4341 3103, 
fax: 02 / 4341 2809
e-mail: bkalina@kodys.sk 
www.kodys.sk


Materiály na stiahnutie

Podmienky evidovania vzdelávacích podujatí a ďalších vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS CME)

Vzor papierovej prezenčnej listiny

Postup pri snímaní čiarových kódov

Smernica SLK o sústavnom vzdelávaní (CME)

Výklad Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní

Usmernenie Slovenskej lekárskej komory na vykonávanie, hodnotenie a kontrolu sústavného medicínskeho vzdelávania (CME)