Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Reakcia na článok MUDr. Ľ. Pásztora "Lekárskej komore nejde o spojenie síl", uverejnený 5.5.2015 v Zdravotníckych novinách číslo 18/2015, nebola zverejnená pre jej rozsah a obsah.

PREČÍTAJTE SI reakciu Prezídia Slovenskej lekárskej komory na článok MUDr. L. Pásztora.

Slovenska lekárska komora považuje toto vyjadrenie k problematike vzťahov medzi SLK a ASL SR za konečné. V ďalšom období by sme sa radi opäť sústredili na to, čo je pre členov a mandantov SLK skutočne podstatné – dosiahnutie čo najlepšieho možného výsledku v úhradách zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre všetkých lekárov.