Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

eKREDIT – koniec časovo náročnej tvorbe nepostačujúcich „elektronických prezenčiek z Excelu“. Lekárom odošlete kredity z Vašej vzdelávacej aktivity jediným "kliknutím".

Softvér eKREDIT v kombinácii s vyhovujúcim snímačom čiarových kódov (code 128) (napr.: SYMBOL LS2208 - výber je však na Vašom rozhodnutí) je lokálna aplikácia kreditného systému určená k registrácii účastníkov na Vašej vzdelávacej aktivite a pripísaniu kreditov za pasívnu aj aktívnu účasť do kreditného systému priamo na kontá jednotlivým účastníkom (lekárom). Aplikácia Vám tiež umožní jednoduchým spôsobom vytlačiť prezenčnú listinu, certifikát o účasti, prípadne Vám pomôže robiť vyhodnotenia a štatistiky (ktorí lekári sa zúčastňujú na Vašich aktivitách, koľko kreditov u Vás získali a pod.) Aplikáciu budeme priebežne aktualizovať o nové funkcie – týmto Vás žiadame o spoluprácu a podnety na vylepšenia, či doplnenia.
Aplikáciu eKREDIT si zakúpite prostredníctvom spoločnosti Karatnet, ktorú kontaktujte po registrácii a aktivácii konta do kreditného systému.

Pre registrátora, ktorý realizuje jednu až štyri aktivity ročne je výhodnejšie objednať si jednorazové nahratie účastníkov cez svoje konto registrátora. Tu je cena 60 EUR za jednu aktivitu. Ide o tzv. online eKREDIT, ktorý umožňuje ku každej aktivite jednorázovo nahrať účastníkom kredity CME, umožňuje tiež zaslanie elektronickej správy odborného garanta. Kontaktujte Karatnet.

Výhody kreditného systému CME a jeho lokálnej aplikácie eKREDIT
- pri prezentácii na aktivite lekári použijú karty CME a prebehne elektronické načítanie kreditov na kontá CME,
- systém umožňuje tlač a generovanie správy odborného garanta,
- generuje zoznam, ktorý musí napr. výrobca liekov zasielať na NCZI,
- papierové potvrdenia o účasti už organizátor nemusí, ale môže lekárom vystaviť (úspora nákladov),
- rýchla a prehľadná kontrola kreditov, ktoré má lekár na svojom internetovom konte CME,
- kalendár vzdelávacích podujatí je uverejnený v kreditnom systéme  

Aplikáciu eKREDIT sú povinní používať všetci registrátori, ktorí registrujú neakreditované vzdelávacie podujatia sústavného medicínskeho vzdelávania pre lekárov a podujatia sú vyššej, ako miestnej úrovne. Na podujatiach miestnej úrovne je použitie aplikácie eKREDIT dobrovoľné. Nutné je však použiť tzv. online eKREDIT, ktorý miestnym registrátorom (nemocnice, spolky lekárov) poskytujeme za symbolický poplatok 30EUR/rok.