Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Štatút SLK - novelizovaný na XXV. Sneme SLK 24.9.2011
Disciplinárny poriadok SLK
Hospodársky poriadok SLK - novelizovaný na XXVI. Sneme SLK 01.06.2012
Volebný poriadok SLK - novelizovaný na XXV. Sneme SLK 24.9.2011
Rokovací poriadok SLK - novelizovaný na XXV. Sneme SLK 24.9.2011