Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Kontakty
  2. >
  3. Užitočné internetové stránky

Užitočné internetové stránky


 

Ministerstvá SR
     
Ministerstvo zdravotníctva SR
www.health.gov.sk

   
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk 


Komory združujúce pracovníkov v zdravotníctve
      
Slovenská komora zubných lekárov
www.skzl.sk


Slovenská lekárnická komora
www.slek.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
www.sksapa.sk

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
www.skizp.sk


Zdravotné poisťovne 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
www.vszp.sk

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 
www.dovera.sk

UNION, a. s. 
www.union.sk


Organizácie na Slovensku
 

Lekárske odborové združenie - LOZ 
www.loz.sk

Asociácia nemocníc Slovenska 
www.asociacianemocnic.sk

Slovenská lekárska spoločnosť 
www.sls.sk

Zväz ambulantných poskytovateľov

www.zapsk.sk

Asociácia súkromných lekárov SR 
www.aslsr.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov 
www.slus.sk

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR 
www.detskylekar.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 
www.informovanypacient.sk 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
www.portal.udzs-sk.sk                             

Úrad verejného zdravotníctva SR

www.uvzsr.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií 
www.nczi.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
www.sukl.sk

Akreditačná rada Slovenska CME
https://www.lekarnet.sk/?p=ars-cme

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
www.vpl.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre deti so zdravotným postihnutím
www.poradna.nevidiaci.sk
 


Organizácie vo svete 
   
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
www.who.int

Stály výbor európskych lekárov 
www.cpme.be 

Európska asociácia nemocničných lekárov 
www.aemh.org
     
Európska federácia lekárov zamestnancov
www.fems.net


Zahraničné lekárske komory
 
Die Österreichische Ärztekammer - Rakúska lekárska komora 
www.aek.or.at

Česká lékařská komora 
www.lkcr.cz

Bundesärztekammer - Nemecká lekárska komora 
www.bundesaerztekammer.de

Irish Medical Council - Írska lekárska komora
www.medicalcouncil.ie

Magyar Orvosi Kamara - Maďarská lekárska komora 
www.mok.hu

Naczelna Izba Lekarska - Poľská lekárska komora 
http://www.nil.org.pl

Zdravniška zbornica Slovenije - Slovinská lekárska komora
www.zdravniskazbornica.si

Hrvatska liječnička komora - Chorvátska lekárska komora
www.hlk.hr

The General Medical Council - Britská lekárska komora
www.gmc-uk.org

Association Belge des Syndicats Médicaux - Belgická lekárska komora 
www.absym-bvas.be

Sveriges läkarförbund - Švédska lekárska komora
www.slf.se

Lægeforeningen - Dánska lekárska komora
www.laeger.dk

Den Norske Legeforening - Nórska lekárska komora 
www.legeforeningen.no

Suomen Lääkärilitto - Fínska lekárska komora
www.laakariliitto.fi

Ordem dos Médicos - Portugalská lekárska komora 
www.ordemdosmedicos.pt

American Medical Association - Americká lekárska komora
www.ama-assn.org

Medical Council of Canada - Kanadská lekárska komora 
www.mcc.ca
 


Ďalšie zaujímavé linky

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
http://www.pain.sk/abcindex.php

www.medinfo.sk

www.martinus.sk

Medzinárodný projekt Improhealth
www.improhealth.org

Deutsches Ärzteblatt 
www.aerzteblatt.de

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu 
www.krca.sk

Zoznam zdravotníckych zariadení 
www.zzz.sk

EurActiv.sk - sekcia Zdravotníctvo 
www.euractiv.sk/zdravotnictvo

Portál Zdravie.sk - pre tých, čo chcú vedieť viac 
www.zdravie.sk

Kráľovský inštitút pre zahraničné vzťahy (Chatham house) 
www.chathamhouse.org.uk