Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

https://lekom.sk/vzdelavanie/vzdelavanie-a-kredity


Kazuistiky ÚDZS

 

Košické dni radiológie - presunuté na 4. kvartál 2020

Vedecká pracovná schôdza Michalovce – 20.02.2020

Právne povedomie lekára 2019 - 9.4.2019

Neodkladná podpora životných funkcií - 20.3.2019

1. Košický deň rádiológov - 16.11.2018

Prevencia a liečba v praxi pediatra

Odborný seminár RLK KE a KSK odbor zdravotníctva - 25.4.201

Neodkladná podpora životných funkcií - 23.3.2017


 

 

 


Kazuistiky ÚDZS

 

2019

           

2018

 

2017

 


Košické dni radiológie - presunuté na 4. kvartál 2020

 


Vedecká pracovná schôdza Michalovce – 20.02.2020

FOTOGALÉRIA


Právne povedomie lekára 2019 - 9.4.2019

FOTOGALÉRIA - Právne povedomie lekára 2019 - Košice - 9.4.2019


Neodkladná podpora životných funkcií - 20.3.2019


1. Košický deň rádiológov - 16.11.2018


Prevencia a liečba v praxi pediatra


Odborný seminár RLK KE a KSK odbor zdravotníctva


Neodkladná podpora životných funkcií