Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

SRLK Trenčín
predseda MUDr. Juraj Masaryk
telefon +421 907 545 200
email masaryk72@gmail.com
 
SRLK Prievidza
predseda MUDr. Zuzana Teremová
telefon +421 905 835 298
email teremova@slovanet.sk
   
SRLK Považská Bystrica
predseda MUDr. Pavol Válek
telefon +421 907 334 333
email pavol.valek@gmail.com
   
SRLK Ilava
predseda MUDr. Viliam Cíbik PhD.
telefon +421 905 488 907
email viliam.cibik@gmail.com
   
SRLK Nové Mesto nad Váhom
predseda MUDr. Renáta Ráclavská
telefon +421 903 720 100
email raclavska@mail.t-com.sk
   
SRLK Bánovce nad Bebravou
predseda MUDr. Martin Podmajerský
telefon +421 38 7609 056
email m.podmajersky2@gmail.com
   
SRLK Púchov
predseda MUDr. Miroslav Pavlák
telefon +421 905 754 005
email drmpavlak@gmail.com
   
SRLK Myjava
predseda MUDr. Alžbeta Bekečová
telefon +421 34 6979 310
email abekecova23@gmail.com