Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Trenčín (13.11.2018)

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Trenčín (7.11.2017)

Stanovisko RLK Trenčín k legislatívnemu návrhu MZ SR k ASP a DOH


 

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Trenčín (13.11.2018)

Regionálna lekárska komora Trenčín si Vám dovoľujem oznámiť, že Zhromaždenie delegátov RLK Trenčín sa bude konať dňa 13.11.2018 o 16,00 hod. v priestoroch jedálne Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického 24, v Trenčíne.
 


Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Trenčín (7.11.2017)

Zhromaždenie delegátov RLK Trenčín sa bude konať dňa 7.11.2017 o 16,00 hod. v priestoroch jedálne Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického 24, v Trenčíne.
 


Stanovisko RLK Trenčín k legislatívnemu návrhu MZ SR k ASP a DOH